Referenties

Verenigingsmanagement Polyplastpoly


Vraagstelling:
Zes jaar na de oprichting is er behoefte aan een professionaliseringsslag, de vereniging is in de eerste jaren flink gegroeid en de informele structuren lopen tegen hun beperkingen aan.

Aanpak:
Door de inschakeling van een professionele secretaris in de loop van 2008 – ondersteund door een secretaresse – zijn een aantal basisvoorwaarden aangepakt. Van een centrale leden- en financiële administratie, tot een nieuw logo, passende website en een goede telefonische en digitale bereikbaarheid. Daarnaast wordt doorlopend aandacht besteed aan de ondersteuning van bestuur en commissies, het structureel goed organiseren van vergaderingen en het bewaken van de voortgang.

Resultaat:
In een korte periode heeft de vereniging een enorme slag kunnen slaan. De basis is goed en stabiel. De bestuurs- en commissieleden kunnen zich focussen op hun inhoudelijke taak, waardoor ook inhoudelijk nieuwe beleidskeuzes en acties vorm krijgen. Polyplast vierde in 2012 het tienjarig jubileum en wordt door diverse instanties erkend als gesprekspartner namens de branche.

Martin Couvée, voorzitter UNIK:
"UNIK is in korte tijd erg gegroeid, en de vereniging goed aansturen begon een flinke aanslag te vormen op de tijd die we daar als bestuur voor hadden. Met de keuze voor een professioneel secretariaat is onze vereniging een nieuwe fase ingegaan: De vrijwilligers in bestuur en commissies kunnen zich weer bezighouden met datgene wat hun het meeste boeit en waar zij goed in zijn."

pandkleurPutmans Verenigingsmanagement

Strijpsestraat 51
5616 GL Eindhoven
T: +31(0) 40 251 63 34
F: +31 (0) 40 255 33 20
E: info@putmansvm.nl